Gertrude86 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Standplaatsgebondenheid in het geschiedenisonderwijs

Het vaststellen van de betrouwbaarheid van een bron en de standplaatsgebondenheid van personen is, denk ik, de moeilijkste vaardigheid, die van leerlingen op het middelbaar onderwijs verwacht wordt bi…

Eerste Christenen van Rome

Er is al veel geschreven en gediscussieerd over de eerste Christenen. In de film Quo Vadis komen de eerste Christenen naar voren als een vreedzame groep, die wreed vervolgd wordt. Maar wat weten we nu…

Familie van Pruisen

Duitsland was tot ver in de 19de eeuw een lappendeken van staatjes, die geregeerd werden door koningen, prinsen of hertogen. In 1871 ontstond het Duitse keizerrijk en werden al deze staatjes samengevo…

Familie d'Orleans

In Frankrijk hebben er vele Bourbons op de troon gezeten. De Fransen die voor terugkeer van de monarchie zijn, zijn erg verdeeld over de vraag wie er nu recht heeft op de troon. In dit artikel gaat he…

Wereldliteratuur: Wat moet je echt gelezen hebben?

Er kan veel gediscussieerd worden over de vraag wat er nu tot de wereldliteratuur behoort en wat niet. Wat moet je nu echt gelezen hebben om een beetje mee te kunnen praten over wereldliteratuur? En v…

Familie de Bourbon

De Franse troon wordt door verschillende families geclaimd. De legitimisten hangen de familie Bourbon aan. Louis Alphonse Gonzalve Victor Emmanuel Marc de Bourbon is het hoofd van de Franse tak van de…

Vorstenhuis van Roemenië

In Europa zijn ooit veel meer vorstenhuizen geweest dan nu het geval is. Sommigen zijn afgezet door revoluties, anderen zijn verbannen en weer anderen afgezet door de communisten. Vaak spelen deze vor…

Monster of voorzichtige keizer? Het beeld van keizer Nero

Het leven van de Romeinse keizer Nero is altijd een dankbaar onderwerp geweest voor boeken, toneelstukken, films en documentaires. Het verhaal van Nero’s leven is al vele keren verteld, maar de verhal…

Vorstenhuis van Oostenrijk

In Europa zijn ooit veel meer vorstenhuizen geweest dan nu het geval is. Vorstenhuizen werden afgeschaft door de communisten, soms door revoluties en soms ook door het verliezen van een oorlog. Een he…

Vorstenhuis van Italië

In Europa zijn ooit veel meer vorstenhuizen geweest dan nu het geval is.Italië is zo'n land dat een tijdlang een monarchie heeft gekend, maar nu al weer jarenlang een republiek is. Toch heeft de konin…