Gertrude86 » Hoofdpagina » Welkom!
Gertrude86: Informatie van A tot Z
Welkom op mijn inforteurpagina!

Aan de titels van mijn artikelen is wel te zien waar mijn passies liggen. Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis en in koningshuizen. Ik heb 4 jaar geschiedenis gestudeerd in Leiden en ben dan ook master in history. Ik ben met name geïnteresseerd in de geschiedenis uit de periode die we Oudheid noemen. Ik geef nu geschiedenis op de havo, dus wie weet schrijf ik ook nog een keer een artikel over het onderwijs.

Groeten,

Gertrude

Nieuwe artikelen van Gertrude86

Familie de Bourbon

De Franse troon wordt door verschillende families geclaimd. De legitimisten hangen de familie Bourbon aan. Louis Alphonse Gonzalve Victor Emmanuel Marc de Bourbon is het hoofd van de Franse tak van de…

Wereldliteratuur: Wat moet je echt gelezen hebben?

Er kan veel gediscussieerd worden over de vraag wat er nu tot de wereldliteratuur behoort en wat niet. Wat moet je nu echt gelezen hebben om een beetje mee te kunnen praten over wereldliteratuur? En v…

Koningshuis van Portugal

Portugal is een land met een eeuwenoude geschiedenis. Sterk daarmee vervlochten is de geschiedenis van hun koninklijke familie, die sinds 1910 valt onder de niet-regerende vorstenhuizen. Wie regeerden…

Standplaatsgebondenheid in het geschiedenisonderwijs

Het vaststellen van de betrouwbaarheid van een bron en de standplaatsgebondenheid van personen is, denk ik, de moeilijkste vaardigheid, die van leerlingen op het middelbaar onderwijs verwacht wordt bi…

Familie van Pruisen

Duitsland was tot ver in de 19de eeuw een lappendeken van staatjes, die geregeerd werden door koningen, prinsen of hertogen. In 1871 ontstond het Duitse keizerrijk en werden al deze staatjes samengevo…
Schrijf mee!